Actievoorwaarden – Win een fiets tijdens Rosé Pop Up – Pays d’Oc IGP

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Win een fiets tijdens de Rosé Pop up van Pays d’Oc IGP. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Pays d’Oc IGP i.s.m. Pitch PR B.V.

Artikel 1 – Actie

 • De Actie loopt van 14 juni 2023 tot en met 25 juni 2023.
 • De Actie houdt in dat men via Pays d’Oc IGP een fiets kan winnen tijdens de openingsperiode van de Rosé Pop Up winkel op de Weesperstraat in Amsterdam.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Door deel te nemen aan de actie worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en geaccepteerd. Inzendingen die buiten de actieperiode zijn ontvangen, komen niet in aanmerking om de prijs te winnen.
 • Om deel te nemen aan de actie, moeten deelnemers deze stappen volgen: maak een foto van jouw favoriete rosémoment waarbij je de fles rosé met Pays d’Oc IGP op het etiket laat zien. Deel deze foto op jouw instagram of facebook. Zet daarbij de volgende hashtags: #Lavieenrosémetpaysdocigp #rosepopupamsterdam. Tag ook @paysdocigpwines en @pitch.pr zodat wij zien dat je deel neemt.
 • Op 30 juni 2023 wordt de winnaar getrokken via een onafhankelijk lootjes systeem en zal de winnaar via een persoonlijk bericht op de hoogte gesteld worden. Andere deelnemers krijgen geen bericht. Via de social media kanalen van Pays d’Oc IGP zal de winnaar ook bekend gemaakt worden.

Artikel 2 – Wie kan er deelnemen

 • Deze actie geldt alleen voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn op de datum waarop ze deelnemen aan de actie, exclusief werknemers en hun directe families van de promotor en alle anderen die professioneel zijn geassocieerd met deze actie.
 • Eenmalige deelname per persoon.

Artikel 3 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 • Pays d’Oc IGP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie. 
 • Pays d’Oc IGP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.
 • Pays d’Oc IGP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 • De prijs kan niet uitgekeerd worden in valuta.
 • De prijs wordt rechtstreeks aan de winnaar gestuurd en moet hoogstwaarschijnlijk nog gemonteerd worden.
 • Pays d’Oc IGP is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pays d’Oc IGP.
 • Op de Actie en deze voorwaarden, en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 31 mei 2023.