Actievoorwaarden – Oenotourisme – Pays d’Oc IGP

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: Oenotourisme van Pays d’Oc IGP. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Pays d’Oc IGP i.s.m. Pitch PR B.V.

Artikel 1 – Actie

 • De Actie loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.
 • De Actie houdt in dat men via Pays d’Oc IGP een ansichtkaartje met foto kan versturen naar Nederland vanuit de Langedoc-Roussillon.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Door deel te nemen aan de actie worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en geaccepteerd. Inzendingen die buiten de actieperiode zijn ontvangen, komen niet in aanmerking om de prijs te winnen.
 • Om deel te nemen aan de actie, moeten deelnemers de stappen volgen die worden beschreven op de website die bestaat uit het uploaden van een foto en het invullen van een ontvanger en ontvangstadres.

Artikel 2 – Wie kan er deelnemen

 • Deze actie geldt alleen voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn op de datum waarop ze deelnemen aan de actie, exclusief werknemers en hun directe families van de Promotor en alle anderen die professioneel zijn geassocieerd met deze actie.
 • Eenmalige deelname per persoon.

Artikel 3 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 • Pay d’Oc IGP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie. 
 • Pays d’Oc IGP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.
 • Pays d’Oc IGP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 • Pays d’Oc IGP is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pays d’Oc IGP.
 • Op de Actie en deze voorwaarden, en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 15 april 2021.