Actievoorwaarden – Pitch PR B.V. – Pays d’Oc IGP, Tasting tubes – raad het druivenras – actie
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: “Proefquiz; raad het juiste druivenras” (hierna “Actie”) van Pays d’Oc IGP. Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
De actie wordt georganiseerd door Pitch PR B.V., gevestigd aan de Cas Oorthuyskade 196 te Amsterdam in samenwerking met Pays d’Oc IGP.

Artikel 1 – Actie
1.1 De Actie loopt van 01-11-2022 tot zolang de voorraad strekt, of tot 14-12-2022 23:49 uur. Op 15 december 2022 word de onthullingsvideo namelijk gepubliceerd.
1.2 De Actie is een actie waarbij de deelnemers een jureerbare prestatie moeten leveren.
1.3 Voor de Actie worden de deelnemers gevraagd hun naam, emailadres, geboortedatum en huisadresgegevens in te vullen in het daarvoor bestemde inschrijfformulier.
1.4 Uit alle de deelnemers die de juiste antwoorden hebben gegeven, worden willekeurig 5 winnaars gekozen, die elk een diner voor twee personen winnen bij Cantine de Caron in Amsterdam. Deze winnaars worden bekend gemaakt per mail.

Artikel 2 – Ontvangsten
2.1 De eerste 450 aanmeldingen zullen deelnemen aan de Actie. De 450 deelnemers ontvangen elk tegen een prijs van €9,99 euro een doosje met vijf buisjes van honderd milliliter wijn.
2.2 De 450 deelnemers van de Actie wordt geselecteerd op basis van “vol=vol” principe.

Artikel 3 – Wie kan er deelnemen
3.1 Iedereen die in Nederland woonachtig is en die ouder is dan 18 jaar, kan deelnemen aan de Actie.
3.2 Het personeel van Pitch PR B.V. en Pays d’Oc IGP kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
3.3 Elke deelnemer mag zich maximaal éénmaal aanmelden voor het ontvangen van een proefdoosje.

Artikel 4 – Kennisgeving van de Actie
4.1 De 450 deelnemers van de Actie ontvangen op dit adres per post het proefdoosje toe gestuurd.
4.2 Pitch PR B.V. dat het pakketje binnen twee weken na aanmelding in ontvangst wordt genomen door de deelnemer.
4.3 Pitch PR B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door verzending of andere meewerkende partijen.

Artikel 5 – Tegenprestatie
5.1 Als tegenprestatie delen alle deelnemers welke druivenrassen zij denken te proeven.
5.2 Deze informatie wordt gedeeld met Pays d’Oc IGP en Pitch PR B.V.
5.3 De feedback en/of gegevens van de deelnemers wordt niet gedeeld met derden.

Artikel 6 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid
6.1 Pays d’Oc IGP, Pitch PR B.V. en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
6.2 Pays d’Oc IGP en Pitch PR B.V. zijn niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op de computer of telefoon van de deelnemer waardoor de aanmelding mogelijk niet verstuurd kan worden.
6.3 Pays d’Oc IGP, Pitch PR B.V. en Tubes zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte proefdoosjes. Pays d’Oc IGP en Pitch PR B.V. verlenen geen garanties met betrekking tot de door hun verstrekte vouchers.
6.4 Pays d’OC IGP en Pitch PR B.V. behouden zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
6.5 Pitch PR B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
6.6 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pitch PR B.V.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 24 oktober 2022.