Actievoorwaarden – Pay d’Oc IGP

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie: X van Pay d’Oc. Door deelname aan de actie accepteer je deze voorwaarden.

De actie wordt georganiseerd door Pay d’Oc IGP i.s.m. Pitch PR B.V.

Artikel 1 – Actie

 • De Actie loopt van 02 november 2020 tot en met 04 december 2020.
 • De Actie houdt in dat men door middel van het juist beantwoorden van de quizvragen in combinatie met het volgen van het @nl_vinspaysdocigp Instagram account, men kans maakt op een kookworkshop met diner van Alain Caron.
 • Deelname aan de actie is kosteloos.
 • Door deel te nemen aan de actie worden deelnemers geacht deze algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en geaccepteerd. Inzendingen die buiten de actieperiode zijn ontvangen, komen niet in aanmerking om de prijs te winnen.
 • Om deel te nemen aan de actie, moeten deelnemers de regels volgen die zijn uiteengezet in het Instagram-onderschrift: 1) Volg @nl_vinspaysdocigp op Instagram en beantwoord de vijf vragen van de quiz.

Artikel 2 – Wie kan er deelnemen

 • Deze actie geldt alleen voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn op de datum waarop ze deelnemen aan de actie, exclusief werknemers en hun directe families van de Promotor en alle anderen die professioneel zijn geassocieerd met deze actie.
 • Eenmalige deelname per persoon.

Artikel 3 – Algemene bepalingen en aansprakelijkheid

 • Pay d’Oc IGP en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de Actie.
 • Pays d’Oc IGP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gebreken in de door hun verstrekte informatie.
 • Pays d’Oc IGP behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de Actie vervroegd te beëindigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig. Bij wijziging of beëindiging kan er door de deelnemer geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
 • Pays d’Oc IGP is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Pays d’Oc IGP.
 • Op de Actie en deze voorwaarden, en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 28 oktober 2020.